Ai bảo mây mưa buồn chứa chan
Nằm im xem cúc nở hoa vàng
Nhớ mùa thu ấy truy lùng giặc
Vỗ kiếm, ngàn lau rung tiếng vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)