Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (21 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 31/03/2022 09:13 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thế Nữu (1930-) quê Nghệ An. Năm 1953, ông sang học kỹ sư nông nghiệp ở Quảng Châu, Trung Quốc, nhân đó học tiếng Trung và chữ Hán. Sau khi về nước, ông công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh Nam Định, từ đó sưu tầm và dịch nhiều thơ chữ Hán sang tiếng Việt.

 

Thơ dịch tác giả khác