Núi rừng chìm đắm dưới sương khuya
Tuyết lọt vào chăn theo gió lùa
Trằn trọc thâu đê đầu gối kiếm
Tìm mưu diệt địch phải thừa cơ


Bài thơ do đại tá Lê Nam Sơn cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)