Dưới đây là các bài dịch của Minh Thuận. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuế lục thập tam (Trương Công Giai): Bản dịch của Trần Tuấn Đạt, Minh Thuận

Tuổi chớm sáu ba tóc tuyết pha
Vua còn tin đấy chúa yêu ta
Cơm ăn áo mặc nhờ dân cả
Nghĩa đắp nhân vun nhớ mẹ cha
Bạn học thường qua quen mẫn cảm
Chốn quê khách tới vẫn như nhà
Một lòng son sắt đời quan tiết
Mã số an thân đỉnh núi Trà

Ảnh đại diện

Quá Chi Lăng (Vũ Cố): Bản dịch của Minh Thuận

Trập trùng núi đẹp lắm mưa mây
Một thuở chiến chinh vẫn nhớ thầy
Đuổi hết quân thù sông núi sáng
Đi thăm Bắc quốc đáp ơn thầy

Ảnh đại diện

Chi Lăng địa (Vũ Cố): Bản dịch của Minh Thuận

Quanh năm măng trúc với măng mai
Khoai sắn nuôi quân nhấm cỏ lai
Đào hố các nơi chờ táng giặc
Vườn không nhà trống dựng tương lai

Ảnh đại diện

Thắng trận (Vũ Cố): Bản dịch của Minh Thuận

Cơm áo vơi lòng, sớm tối vui
Tham quân xung trận, tiến không lui
Ban ngày chặn giặc đêm mài kiếm
Thắng trận cùng dân ca hát vui


Bài thơ do đại tá Lê Nam Sơn cung cấp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chi Lăng dạ (Vũ Cố): Bản dịch của Minh Thuận

Núi rừng chìm đắm dưới sương khuya
Tuyết lọt vào chăn theo gió lùa
Trằn trọc thâu đê đầu gối kiếm
Tìm mưu diệt địch phải thừa cơ


Bài thơ do đại tá Lê Nam Sơn cung cấp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]