Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Nho Hoàn (97 bài)
- Bùi Xương Tự (17 bài)
- Nguyễn Hiển Tông (10 bài)
- Nguyễn Công Cơ (1 bài)
- Nguyễn Quỳnh (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lam Giang (1 bài)
- Dương Văn Vượng (1 bài)
Tạo ngày 25/03/2011 06:23 bởi hongha83
Trương Công Giai 張公楷 (1665-1728) người Thiên Kiện (nay là xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Ông đỗ Tam giáp Tiến sĩ đồng xuất thân khoa Ất Sửu niên hiệu Chính Hoà (1685) khi mới 21 tuổi. Ông đã trải qua các chức quan dưới hai triều vua Lê chúa Trịnh, chức cuối cùng ông nhậm là Hình bộ Thượng thư, tước Quận công. Sau khi mất ông được vua ban tên thuỵ là Hiên Hoát tiên sinh và được truy phong hàm Thiếu bảo. Tiểu sử của ông được chép trong các sách Lịch triều tạp kỷ, Trương thế gia ký.

 

Tuyển tập chung