Cùng thầy ngoạn thưởng Động Đình hồ
Bầu trời quang đãng tỏ trăng thu
Du khách lên thuyền ngâm bạch tuyết
Nhớ thời chinh chiến, nhớ trăng lu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)