Dạo bước lòng thảnh thơi
Gió chẳng reo nước trôi
Tấc lòng đâu quản ngại
Ấy cảnh tiên nơi nơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)