74.57
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thâm Tâm (23 bài)
- Mai Đình (22 bài)
- Thần Liên (8 bài)
- Trần Mai Ninh (5 bài)
- Gia Ninh (48 bài)
Tạo ngày 12/04/2020 10:08 bởi tôn tiền tử
Trinh Đường (1917-2001) tên thật là Trương Đình, các bút danh khác có Phú Xuân, La Vân, Duy Mỹ. Ông sinh trong một gia đình nho học ở làng Phú Xuân, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ ông học chữ nho, sau lại học tiếng Pháp và thơ phương Tây. Ông yêu thơ và bắt đầu làm thơ từ tuổi thiếu niên, nhưng thời kỳ trước năm 1945, ông chưa công bố thơ.

Trong thời kỳ Cách mạng, ông làm thư ký Đoàn văn hoá kháng chiến tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1946). Năm 1947-1954, ông là uỷ viên Ban chấp hành chi hội văn nghệ Liên khu V, phân hội trưởng phân hội văn nghệ Quảng Nam. Trong thời gian này, ông sáng tác nhiều thơ văn phục vụ cách mạng. Bài thơ đầu tiên của ông được nhiều người biết đến là bài Hồi ký đầu thu. Sau hoà bình, ông tập kết ra Bắc. Từ đó, ông lần lượt công tác ở các…