Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Vũ Mộng Nguyên (5 bài)
- Nguyễn Húc (5 bài)
- Lý Tử Tấn (4 bài)
- Lê Thái Tổ (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/10/2010 03:07 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/10/2010 03:13 bởi hongha83
Đào Công Soạn 陶公僎 (1381-1458) là danh thần đời Lê Thái Tổ, tự Tân Khanh (có sách chép là Bảo Khanh), quê làng Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Khi kháng Minh, ông có phục vụ trong quân đội Bình Định Vương Lê Lợi. Năm Bính Ngọ 1426, vua Lê tuần du Đông Đô, mở khoa thi, ông dự thi và đỗ đầu trong số trúng tuyển tất cả là 32 người. Ông được bổ làm Hoàng môn thị lang, Tham tri chính sự. Ông đi sứ Minh, về nước thăng làm Thượng thư bộ Hộ. Năm Kỷ Dậu 1429, ông lại sang nhà Minh cầu phong và tâu về việc tìm con cháu nhà Trần. Xong được bổ làm Đông đạo tham tri. Năm Ất Mão 1435, ông làm việc ở Viện Thẩm hình, kiêm Thượng thư bộ Lễ. Gặp khi có sứ Minh sang, ông đảm nhận việc ứng tiếp. Rồi lại làm Chánh sứ sang Minh, Xuân năm Bính Thìn 1436. Trước sau 3 lần đi sứ, trong cuộc bang giao Việt…