33.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Lý Tử Tấn (4 bài)
- Vũ Mộng Nguyên (5 bài)
- Đào Công Soạn (2 bài)
- Hồ Nguyên Trừng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (5 bài)
- Phạm Đình Nhân (2 bài)
- Huệ Chi (1 bài)
Tạo ngày 12/09/2007 14:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/09/2007 15:18 bởi Vanachi
Nguyễn Húc 阮頊 (1379-1469) còn có tên là Nguyễn Đình Húc, tự Di Tân, hiệu Cúc Trang, sống vào đời Lê Thái Tổ, người xã Kệ Sơn, huyện Ðông Triều, đỗ hương cống, làm quan đến chức tri phủ. Tác phẩm có Cưu đài thi tập và một số bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. Cưu đài thi tập là tập thơ trữ tình gồm 95 bài chữ Hán chủ yếu viết theo thể thất ngôn luật, một số bài thể ngũ ngôn, và 36 bài từ, mỗi bài viết theo một điệu.