舟中有見

孤舟搖落對江乾,
雲隔巫峰入夢難。
佔得倚樓人一笑,
恰如春影畫中看。

 

Chu trung hữu kiến

Cô chu dao lạc đối giang can,
Vân cách Vu phong nhập mộng nan.
Chiêm đắc ỷ lâu nhân nhất tiếu,
Cáp như xuân ảnh hoạ trung khan.

 

Dịch nghĩa

Một chiếc thuyền chuyển động, đối diện với bến sông,
Mây cách non Vu khó lòng thấy trong giấc mộng.
Nhận được một nụ cười của người đứng tựa trên lầu,
Đúng như được thấy ánh xuân trong bức hoạ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Dập dềnh thuyền mọn dọc bờ sông,
Mây cách Non Vu, mộng khó thông.
Chợt thấy trên lầu ai nhoẻn miệng,
Như trong bức hoạ bóng xuân lồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một thuyền chuyển động đối bên sông,
Mây cách non Vu mộng khó lòng.
Nhận một nụ cười người gác tựa,
Như trong bức hoạ bóng xuân hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời