14.00
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Tử Tấn (4 bài)
- Phan Phu Tiên (4 bài)
- Nguyễn Húc (5 bài)
- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Vũ Mộng Nguyên (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/10/2018 14:45 bởi Vanachi
Hồ Nguyên Trừng 胡元澄 (1374-1446) biểu tự Mạnh Nguyên 孟源, hiệu Nam Ông 南翁, sau đổi tên thành Lê Trừng 黎澄, là một nhà chính trị, quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Ngu, con trưởng của vua Hồ Quý Ly và là anh vua Hồ Hán Thương. Ông làm tể tướng triều Hồ, có nhiều đóng góp về khoa học quân sự và là chỉ huy chính của quân đội Việt trong kháng chiến chống Minh (1406-1407).

Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly làm Phụ chính Thái sư, nắm mọi việc trong triều, Nguyên Trừng nhận chức Tư đồ. Sau khi nhà Hồ thành lập, ông nhận chức Tả tướng quốc, cùng chú là Hữu tướng quốc Hồ Quý Tỳ đứng hàng tể tướng. Cuối năm 1406, đế quốc Minh xâm lược Đại Ngu, vua Hồ Hán Thương sai Tả tướng quốc Trừng cầm quân chống lại. Đại Việt sử ký toàn thư, bộ quốc sử Đại Việt thời Lê kể Hồ Nguyên Trừng đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận…

 

Tuyển tập chung