53.40
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
92 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thuỵ Anh (319 bài)
- Đinh Thu Hiền (I) (27 bài)
- Giang Tuấn Đạt (48 bài)
- Bùi Thanh Tuấn (14 bài)
- Nguyễn Vĩnh Tiến (22 bài)
Tạo ngày 13/09/2018 10:48 bởi Vanachi
Châu Hải Đường tên thật là Lê Tiến Đạt, sinh năm 1974 tại Hải Phòng, sống tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân. Anh hoạt động nhiều trong biểu diễn thư pháp, nghiên cứu, dịch thuật Hán và Trung văn, sưu tập sách cổ. Anh còn dùng các bút danh Minh Thành, Đông Hải Cù Sinh.

Tác phẩm:
- Khoe bàn chân nhỏ (dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Tào Tháo - thánh nhân đê tiện (dịch, Alphabooks & NXB Văn học, 2015)
- Đường Tống truyền kỳ (dịch, Tao Đàn & NXB Hội Nhà văn, 2017)
- An Nam truyện (dịch và biên soạn, Tao Đàn & NXB Hội Nhà văn, 2018)
- Đông Chu liệt quốc (hiệu đính và dịch bổ sung bản dịch của Nguyễn Đỗ Mục, Đông A Books & NXB Văn học, 2018)

 

Thơ dịch tác giả khác

Án Thù (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Ban tiệp dư (Trung Quốc)

Bì Nhật Hưu (Trung Quốc)

Châu Uyển Như (Trung Quốc)

Chu Di Tôn (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Đàm Văn Lễ (Việt Nam)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đặng Đình Tướng (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Hàn Chẩn (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hạng Tịch (Trung Quốc)

Hoàng Nguyễn Thự (Việt Nam)

Hồ Tằng (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Khai Nguyên cung nhân (Trung Quốc)

Khuyết danh Trung Quốc (Trung Quốc)

Kiều Tri Chi (Trung Quốc)

Kim Thánh Thán (Trung Quốc)

Liễu thị (Trung Quốc)

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Liễu Vĩnh (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lưu Bang (Trung Quốc)

Lưu Tử Huy (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Quý Lan (Trung Quốc)

Lý Thanh Chiếu (Trung Quốc)

Nạp Lan Tính Đức (Trung Quốc)

Ngô Nhân Tĩnh (Việt Nam)

Ngu cơ (Trung Quốc)

Nguyễn Án (Việt Nam)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Nguyên Hiếu Vấn (Trung Quốc)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

Ninh Tốn (Việt Nam)

Phạm Chi Hương (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Sử Mộng Lan (Trung Quốc)

Tạ Phương Đắc (Trung Quốc)

Tào Tháo (Trung Quốc)

Tào Thực (Trung Quốc)

Tát Đô Thích (Trung Quốc)

Tề Kỷ (Trung Quốc)

Thái Thuận (Việt Nam)

Tiền Duy Diễn (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Triệu Cát (Trung Quốc)

Trình Cai (Trung Quốc)

Trương Lương (Trung Quốc)

Trương Tiên (Trung Quốc)

Trương Vũ (II) (Trung Quốc)

Tuyên Tông cung nhân Hàn thị (Trung Quốc)

Từ Đức Ngôn (Trung Quốc)