Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
62 bài dịch
Tạo ngày 13/09/2018 10:48 bởi Vanachi
Châu Hải Đường tên thật là Lê Tiến Đạt, sinh năm 1974 tại Hải Phòng, sống tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân. Anh hoạt động nhiều trong biểu diễn thư pháp, nghiên cứu, dịch thuật Hán và Trung văn, sưu tập sách cổ. Anh còn dùng các bút danh Minh Thành, Đông Hải Cù Sinh.

Tác phẩm:
- Khoe bàn chân nhỏ (dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Tào Tháo - thánh nhân đê tiện (dịch, Alphabooks & NXB Văn học, 2015)
- An Nam truyện (dịch và biên soạn, Tao Đàn & NXB Hội Nhà văn, 2018)
- Đông Chu liệt quốc (hiệu đính và dịch bổ sung bản dịch của Nguyễn Đỗ Mục, Đông A Books & NXB Văn học, 2018)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bào trung thi Khai Nguyên cung nhân
  8
 2. Cam thảo tử - Thu mộ Liễu Vĩnh
  1
 3. Cao Dương đài Chu Di Tôn
  1
 4. Dưỡng trúc ký Bạch Cư Dị
  1
 5. Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân Tô Thức
  3
 6. Đạo ý ký Thôi thị lang Lý Quý Lan
  2
 7. Đăng Cô Tô đài Tất Đô Thích
  1
 8. Đăng Cô Tô đài hoài cổ Trương Vũ (II)
  1
 9. Đề đồng kính thượng thi Từ Đức Ngôn
  2
 10. Đồng Lạc Thiên đăng Thê Linh tự tháp Lưu Vũ Tích
  5
 11. Giới lộ hành Tào Tháo
  2
 12. Hậu Nguỵ thời, Tương Châu nhân tác “Lý Ba tiểu muội ca”, nghi kỳ vị bị, nhân bổ chi Hàn Ốc
  1
 13. Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) Án Thù
  5
 14. Hoán khê sa kỳ 3 Tô Thức
  2
 15. Hồ thượng ngoạ bệnh hỉ Lục Hồng Tiệm chí Lý Quý Lan
  2
 16. Hội chân thi Nguyên Chẩn
  1
 17. Khách cư thuật hoài Hoàng Nguyễn Thự
  2
 18. Khánh Toàn Am đào hoa Tạ Phương Đắc
  5
 19. Khuê tình Tào Thực
  2
 20. Lập xuân tức sự Đặng Đình Tướng
  2
 21. Mộc lan hoa Tiền Duy Diễn
  1
 22. Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu Nạp Lan Tính Đức
  2
 23. Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu Nạp Lan Tính Đức
  2
 24. Nghĩ Dương Thái Chân giáo bạch anh vũ tụng Đa tâm kinh Phạm Đình Hổ
  2
 25. Ngu mỹ nhân - Hữu Mỹ đường tặng Thuật Cổ Tô Thức
  1
 26. Ngư du xuân thuỷ Khuyết danh Trung Quốc
  1
 27. Nhất tiễn mai Lý Thanh Chiếu
  8
 28. Nhất tùng hoa Trương Tiên
  2
 29. Oán ca hành - Thu phiến, Đoàn phiến ca Ban tiệp dư
  4
 30. Phong Lạc đình du xuân kỳ 2 Âu Dương Tu
  3
 31. Phú ngư tiều canh độc - Vịnh canh Châu Uyển Như
  1
 32. Phú ngư tiều canh độc - Vịnh mục Châu Uyển Như
  1
 33. Phú ngư tiều canh độc - Vịnh ngư Châu Uyển Như
  1
 34. Phú ngư tiều canh độc - Vịnh tiều Châu Uyển Như
  1
 35. Phụng tiêu ngâm - Toả ly sầu Hàn Chẩn
  1
 36. Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 3 Bì Nhật Hưu
  3
 37. Quắc quốc phu nhân Đỗ Phủ
  3
 38. Quy khứ lai từ Đào Tiềm
  8
 39. Tạ đình tống biệt Hứa Hồn
  4
 40. Tần Mục Công mộ Tô Thức
  1
 41. Thanh bình điệu kỳ 1 Lý Bạch
  27
 42. Thanh bình điệu kỳ 2 Lý Bạch
  19
 43. Thanh bình điệu kỳ 3 Lý Bạch
  19
 44. Thiện tai hành kỳ 2 Tào Tháo
  1
 45. Thiên thu tuế Trương Tiên
  1
 46. Thiếu niên du (Sâm si yên thụ Bá Lăng kiều) Liễu Vĩnh
  2
 47. Thiếu niên du (Trường An cổ đạo mã trì trì) Liễu Vĩnh
  2
 48. Thính tranh Liễu Trung Dung
  5
 49. Thu dạ bạc Cơ Xá Thái Thuận
  1
 50. Thuỷ biên bạch điểu Đàm Văn Lễ
  1
 51. Thuỷ lạo Nguyễn Án
  1
 52. Thước kiều tiên - Điếu đài Lục Du
  5
 53. Tiến Phúc tự giảng diên ngẫu kiến hựu biệt Hàn Ốc
  2
 54. Tô đài điếu cổ Dương Vạn Lý
  1
 55. Tô mạc già Phạm Trọng Yêm
  6
 56. Tống Thôi Hướng nhập triều Hứa Hồn
  3
 57. Túc dã miếu Kim Thánh Thán
  2
 58. Tuý hoa âm Châu Uyển Như
  1
 59. Ức Tần Nga Trình Cai
  2
 60. Vịnh sử thi - Cô Tô đài Hồ Tằng
  2
 61. Vũ lâm linh Liễu Vĩnh
  6
 62. Yến sơn đình - Bắc hành kiến hạnh hoa Triệu Cát
  1