Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: đàn cầm (1)

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 12/07/2021 12:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Hải Cù Sinh vào 12/07/2021 12:22

聼彈琴-和小龍女詩

蟬嘈斜暉雨氣涼;
琴操離客訴愁腸。
七弦今夜搖丘壑;
一曲何年動帝王。
流水行雲還鬱悶;
高山朗月盡悲傷。
橫空孤雁鳴殘照;
停手吁嗟憶故鄉。

 

Thính đàn cầm - Hoạ Tiểu Long Nữ thi

Thiền táo tà huy vũ khí lương;
Cầm thao li khách tố sầu trường.
Thất huyền kim dạ dao khâu hác;
Nhất khúc hà niên động đế vương.
Lưu thuỷ hành vân hoàn uất muộn;
Cao sơn lãng nguyệt tận bi thương.
Hoành không cô nhạn minh tàn chiếu;
Đình thủ hu ta ức cố hương.

 

Dịch nghĩa

Ve kêu dưới ánh nắng tà hơi mưa lạnh mát;
Gảy đàn, người ly khách như ngỏ nỗi buồn lòng.
Bảy dây tối nay làm rung rinh cả nơi rừng núi;
Một khúc năm nào kinh động đến bậc quân vương.
Nước chảy mây trôi vẫn còn phiền muộn;
Núi cao trăng sáng tất thảy đau buồn.
Một cánh nhạn lẻ loi bay ngang trời kêu lên trước nắng tàn;
Dừng tay than thở nỗi nhớ quê hương cũ.


“Cao sơn”, “lưu thuỷ” ở hai câu 5, 6 ngoài nghĩa là núi cao, nước chảy, còn là tên một khúc cầm Cao sơn lưu thuỷ xưa.

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà văn, 2021

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ve réo hơi mưa lạnh tịch dương;
Đàn rung, lữ khách mối sầu dăng.
Bảy dây này buổi vang rừng núi;
Một khúc nào khi động đế vương.
Nước chảy mây trôi còn oán hận;
Non cao trăng sáng những bi thương.
Ngang trời nhạn lẻ kêu chiều vắng;
Than thở dừng tay nhớ cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ve kêu lạnh dưới tà huy;
Gảy đàn, ly khách thả đi muộn phiền.
Bảy dây chuyển núi rừng đêm;
Khúc xưa kinh động đến thềm quân vương.
Mây trôi nước chảy còn buồn;
Núi cao trăng sáng tận nguồn bi thương.
Nắng tàn con nhạn kêu đơn;
Dừng tay than thở cố hương nhớ về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời