Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/06/2009 20:37 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/06/2009 20:38 bởi hongha83
Trương Hựu Tân 張又新 tự Khổng Chiêu 孔昭, sống khoảng trước sau năm 813, là con của Trương Tiến 張薦. Ông từng hai lần được tiến cử giữ chức Công bộ thị lang. Năm Nguyên Hoà được cử làm trạc đệ, rồi trải đến chức Tả hữu Bổ khuyết. Trương theo bè đảng của Lý Phùng Cát 李逢吉 nên bị biếm làm Thứ sử Giang Châu. Sau phụ giúp Lý Huấn 李訓, Trương được thăng làm Lang trung bộ Hình. Lý Huấn mất (835), Trương lại bị biếm làm Thứ sử Thân Châu. Thơ hiện còn 17 bài.