帆遊山

漲海嘗從此地流,
千帆飛過碧山頭。
君看深谷為陵後,
翻覆人間未肯休。

 

Phàm Du sơn

Trướng hải thường tòng thử địa lưu,
Thiên phàm phi quá bích sơn đầu.
Quân khan thâm cốc vi lăng hậu,
Phiên phúc nhân gian vị khẳng hưu.

 

Dịch nghĩa

Muốn thử một lần ra biển khơi xem sao,
Cả ngàn cánh buồm như bay vượt lên trên đỉnh núi xanh.
Bạn vừa thấy vực sâu thẳm, thì đã lại thấy gò cao tiếp ngay sau,
Cứ nhấp nhô như thế trong cõi nhân gian không ngừng nghỉ.


Núi Phàm Du ở bắc huyện An Cố. Nơi đây trước từng là biển, có nhiều thuyền qua lại, nên núi lấy tên như vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Biển dựng sóng chảy từ đây
Nghìn buồm đầu núi lướt bay vèo vèo
Anh xem hang thoắt thành đèo
Nhân gian úp lật bao nhiêu phen rồi


Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Biển dậy về đây ngọn sóng nhồi,
Nghìn buồm bay vượt đỉnh non đồi,
Người xem hang thẳm ra gò đống,
Lật sấp cõi đời mãi chẳng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biển động nếm mùi một chuyến xem
Ngàn buồm bay vượt sóng như non
Ông vừa thấy vực đà thành núi
Trồi sụt không ngừng cõi thế gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời