重陽-和月生韻

昨夜東籬晚節花;
逰山今日滿街車。
茱萸酒醉頭猶插;
慾看仙棋恐爛柯。

 

Trùng dương - Hoạ Nguyệt Sinh vận

Tạc dạ đông ly vãn tiết hoa;
Du sơn kim nhật mãn nhai xa.
Thù du tửu tuý đầu do sáp;
Dục khán tiên kỳ khủng lạn kha!

 

Dịch nghĩa

Tối qua dậu đông trổ cành hoa tiết muộn;
Hôm nay đi chơi núi xe cộ đã chật đường.
Cành thù du say rượu rồi trên đầu vẫn cắm;
Muốn được xem ván cờ tiên nhưng lại sợ mục mất cán búa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tối trước dậu đông hoa muộn nhen;
Hôm nay chơi núi ngựa xe chen.
Thù du say khướt đầu còn cắm;
Búa nát, cờ tiên chẳng dám xem!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tối qua đông dậu muộn hoa vương,
Chơi núi hôm nay xe chật đường.
Say rượu thù du đầu vẫn cắm;
Cờ tiên xem, búa mục không tường

11.00
Trả lời