Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
14 bài thơ
Tạo ngày 08/10/2006 05:55 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2006 05:56 bởi Vanachi
Sư Tề Kỷ 齊己 họ Hồ, là một thi sĩ sống vào cuối đời nhà Đường và đầu thế kỷ thứ 10. Ông sinh tại Trường Sa tỉnh Hồ Nam. Mồ côi từ thuở nhỏ, ông xuất gia tu học Thiền Tông tại chùa Đồng Khánh trên núi Đại Khuê (?). Sau trụ trì tại chùa Chi Long Hưng tại Giang Lăng tỉnh Hà Bắc. Thơ của sư Tề Kỷ hơn 800 bài được sưu tập trong 10 quyển Bạch liên tập và có thể tìm thấy trong Toàn Đường thi chương 838 đến 847.