Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:04

瀟湘

寒清健碧遠相含,
珠媚根源在極南。
流古遞今空作島,
逗山沖壁自為潭。
遷來賈誼愁無限,
謫過靈均恨不堪。
畢竟輸他老漁叟,
綠蓑青竹釣濃藍。

 

Tiêu Tương

Hàn thanh kiện bích viễn tương hàm,
Châu mị căn nguyên tại cực nam.
Lưu cổ đệ kim không tác đảo,
Đậu san trùng bích tự vi đàm.
Thiên lai Giả Nghị sầu vô hạn,
Trích quá Linh Quân hận bất kham.
Tất cánh thâu tha lão ngư tẩu,
Lục thoa thanh trúc điếu nùng lam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tích trữ xa, lạnh trong biên biếc
Nguồn xuất từ ngọc đẹp cực nam
Ngàn xưa chảy cuộn trôi không đảo
Vọt vách xanh, vòng núi thành đầm
Sầu không dứt thân đày Giả Nghị
Hận vô cùng đất trích Khuất Nguyên
Dòng chuyển đưa khắp nơi ngư phủ
Áo tơi xanh cần trúc sương lam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xanh biếc cả hai sông đều có
Nguồn ngọc ngà xuất xứ từ nam
Xưa nay đảo nhỏ không làm
Chảy ngừng bên núi thành đầm mênh mông
Giả Nghị đày nỗi buồn vô hạn
Linh Quân qua oán hận khôn kham
Cuối cùng chuyển vận ngư dân
Áo tơi cần trúc sương lam nồng nàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời