11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:15

庚午歲九日作

門底秋苔嫩似藍,
此中消息興何堪。
亂離偷過九月九,
頭尾算來三十三。
雲影半晴開夢澤,
菊花微暖傍江潭。
故人今日在不在,
胡雁背風飛向南。

 

Canh Ngọ tuế cửu nhật tác

Môn để thu đài nộn tự lam,
Thử trung tiêu tức hứng hà kham.
Loạn ly thâu quá cửu nguyệt cửu,
Đầu vĩ toán lai tam thập tam.
Vân ảnh bán tình khai mộng trạch,
Cúc hoa vi noãn bạng giang đàm.
Cố nhân kim nhật tại bất tại,
Hồ nhạn bối phong phi hướng nam.


Canh Ngọ: năm 910. Cửu nhật: ngày trùng cửu (9 tháng 9 âm lịch).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rêu thu dưới cửa non như ngọc
Khiến cho mình thi hứng nổi lên
Loạn lạc qua, đến ngày trùng cửu
Ba mươi ba rồi đâu có quên
Bóng mây tạnh, thoáng xanh đầm mộng
Hoa cúc vàng, nở cạnh chằm sông
Cố nhân đâu biết còn hay mất
Nhạn Hồ bỏ gió hướng về nam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Rêu thu thềm cửa xanh như ngọc,
Cảnh ấy buồn vui hứng khó kham.
Ly loạn thầm qua ngày cửu cửu,
Đầu đuôi tính lại tuổi tam tam !
Bóng mây thấp thoáng bên bờ mộng,
Hoa cúc li ti nở cạnh đầm.
Người cũ hôm nay còn mất hở ?
Nhạn Hồ vượt gió hướng về nam !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rêu mùa thu xanh lam dưới cửa
Điều này làm hứng thú nổi lên
Loạn qua trùng cửu chưa yên
Tuổi đời tính thấy đã liền băm ba
Nửa mây quang mở ra chằm mộng
Hoa cúc xinh ấm cúng bên đầm
Đang còn hay mất bạn thân?
Nhạn Hồ lướt gió bay nhằm phương nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rêu thu non dưới cửa màu lam
Gây hứng thú tràn giữ chẳng kham.
Ly loạn kéo dài qua cửu nhật
Đầu đuôi tính đủ ba ba năm.
Bóng mây một nửa mờ chằm mộng
Hoa cúc rực xinh sát cạnh đầm.
Bạn cũ hôm nay còn hoặc mất
Nhạn Hồ lướt gió hướng về nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời