Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 06:06

白髮

莫染亦莫鑷,
任從伊滿頭。
白雖無耐葯,
黑也不禁秋。
靜枕聽蟬臥,
閑垂看水流。
浮生未達此,
多為爾為愁。

 

Bạch phát

Mạc nhiễm diệc mạc nhiếp,
Nhậm túng y mãn đầu.
Bạch tuy vô nại điếu,
Hắc dã bất cấm thu.
Tĩnh chẩm thính thiền ngoạ,
Nhàn thuỳ khán thuỷ lưu.
Phù sinh vị đạt thử,
Đa vi nhĩ vi sầu.

 

Dịch nghĩa

Chớ nhuộm mà cũng chớ nhổ
Chấp nhận cho mọc phủ đầy đầu
Không có thuốc gì chóng lại tóc bạc
Vậy tóc đen sẽ không qua khỏi mùa thu
Yên tĩnh gối đầu nghỉ ngơi nghe ve kêu
Nhàn hạ nghiêng đầu nhìn nước trôi
Kiếp sống lênh đênh vì chưa thông lẻ ấy
Tóc bạc nhiều có làm sao mà rầu vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nhuộm đừng nhổ cũng chớ
Để mọc phủ đầy đầu
Tóc bạc không gì chữa
Đến thu đen hết màu
Tịnh nghe ve hát xướng
Nhàn ngắm nước trôi mau
Lận đận chưa thông lẻ
Có chi đâu phải sầu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đừng nhổ cũng đừng nhượm,
Mặc cho đầu tóc nhồi.
Bạc xong không thuốc chữa,
Thu đến hết đen rồi.
Yên gối nghe ve hát,
Nhàn nằm ngắm nước trôi.
Lênh đênh chưa hiểu lẽ,
Bạc lắm, buồn chi thôi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Chớ nhuộm cũng đừng nhổ,
Âu đành mọc khắp đầu.
Bạc tuy không thuốc trị,
Đen chẳng quá thu đâu!
Nằm lắng nghe ve trổi,
Nhàn nhìn nước chảy mau!
Kiếp trần chưa thấu lẽ,
Bạc lắm, chớ làm rầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cũng đừng nhuộm nhổ làm chi
Mặc cho phủ kín khắp đầu chẳng sao
Tóc sương khôn chống được nào
Sắc đen cho đến thu nầy là xong
Lặng nghe đâu tiếng ve ngân
Nhàn xem con nước âm thầm trôi đâu
Cõi đời đạt lý thâm sâu
Có chi mà lại lo âu muộn phiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạc chớ nhuộm cũng đừng có nhổ
Chấp nhận cho nó phủ đầy đầu
Trắng tuy không thuốc mà cầu
Đen không cấm được thu sầu lại qua
Yên tĩnh gối đầu nghe ve hát
Nhàn nhã nhìn dòng nước êm trôi
Phù sinh chưa đạt điều này
Bạc nhiều thì cũng có chi mà buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời