01/12/2021 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch phát
白髮

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 06:06

 

Nguyên tác

莫染亦莫鑷,
任從伊滿頭。
白雖無耐葯,
黑也不禁秋。
靜枕聽蟬臥,
閑垂看水流。
浮生未達此,
多為爾為愁。

Phiên âm

Mạc nhiễm diệc mạc nhiếp,
Nhậm túng y mãn đầu.
Bạch tuy vô nại điếu,
Hắc dã bất cấm thu.
Tĩnh chẩm thính thiền ngoạ,
Nhàn thuỳ khán thuỷ lưu.
Phù sinh vị đạt thử,
Đa vi nhĩ vi sầu.

Dịch nghĩa

Chớ nhuộm mà cũng chớ nhổ
Chấp nhận cho mọc phủ đầy đầu
Không có thuốc gì chóng lại tóc bạc
Vậy tóc đen sẽ không qua khỏi mùa thu
Yên tĩnh gối đầu nghỉ ngơi nghe ve kêu
Nhàn hạ nghiêng đầu nhìn nước trôi
Kiếp sống lênh đênh vì chưa thông lẻ ấy
Tóc bạc nhiều có làm sao mà rầu vậy.

Bản dịch của (Không rõ)

Nhuộm đừng nhổ cũng chớ
Để mọc phủ đầy đầu
Tóc bạc không gì chữa
Đến thu đen hết màu
Tịnh nghe ve hát xướng
Nhàn ngắm nước trôi mau
Lận đận chưa thông lẻ
Có chi đâu phải sầu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Bạch phát