楊柳枝其二

館娃宮畔響廊前,
依託吳王養翠煙。
劍去國亡台殿毀,
卻隨紅樹噪秋蟬。

 

Dương liễu chi kỳ 2

Quán Oa cung bạn hưởng lang tiền,
Y thác Ngô Vương dưỡng thuý yên.
Kiếm khứ quốc vong đài điện huỷ,
Khước tuỳ hồng thụ táo thu thiền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quán Oa réo rắt hành lang
Vua Ngô giúp giữ sương tràn biếc xanh
Kiếm đi đất nước tan tành
Ve thu ra rã hồng cành rừng thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hiên ngoài vi vút vọng cung Oa,
Ngô chúa, cậy trông khói biếc pha.
Kiếm mất nước tan đài điện huỷ,
Thu theo nhành thắm tiếng ve ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hiên ngoài vang vọng tiếng rền long,
Ngô chúa khói mơ vẫn cậy trông.
Kiếm bại nước tan đài điện cháy,
Ve kêu mai mỉa cây khô hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Quán Oa bờ đê âm vọng
Như vua Ngô nhờ dưỡng khói xanh
Kiếm đi nước mất đài hoang
Ve sầu kêu rộn lá hồng cây thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bờ nước cung Oa vọng mái hiên
Ngô vương uỷ thác khói xanh tuyền.
Kiếm đi,nước mất,đền đài phá
Cây úa ve thu hát vẫn rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Quán Oa bờ nước trước hiên
Ngô vương nhờ khói xanh tuyền giữ trông
Kiếm đi, nước mất, điện không
Chối từ cùng với cây hồng, tiếng ve

Chưa có đánh giá nào
Trả lời