Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2008 06:39

早梅

萬木凍欲折,
孤根暖獨迴。
前村深雪裏,
昨夜一枝開。
風遞幽香出,
禽窺素艷來。
明年如應律,
先發望春臺。

 

Tảo mai

Vạn mộc đống dục chiết,
Cô căn noãn độc hồi.
Tiền thôn thâm tuyết lý,
Tạc dạ nhất chi khai.
Phong đệ u hương xuất,
Cầm khuy tố diễm lai.
Minh niên như ưng luật,
Tiên phát Vọng Xuân đài.

 

Dịch nghĩa

Hàng vạn cây lạnh cóng gần như sắp gãy gục
Chỉ riêng ở một gốc, hơi ấm đã quay về
Thôn trước chìm trong tuyết âm u
Đêm qua một vài cành hoa nở
Gió truyền đi hương thơm kín đáo
Chim đã nhìn trộm thấy vẻ đẹp trắng trong trở lại
Sang năm cứ theo luật tạo hoá
Mà nở trước ở Vọng Xuân đài


Tương truyền, Trịnh Cốc rất tán thưởng bài thơ này, nhưng đề nghị nên thay chữ “sổ” trong câu “Tạc dạ sổ chi mai” bằng chữ “nhất”. Được một chữ tinh hoa, sư Tề Kỉ nhận nhà thơ Trịnh Cốc là Nhất tự sư (thầy dạy một chữ).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Vạn cây băng giá chết
Một cội ấm mọc ra
Đầu xóm trong tuyết đặc
Một cành đêm nở hoa.
Gió xa đem hương ẩn
Chim ngắm hoa trắng ngà
Năm tới như đúng tiết
Vườn xuân sáng ánh tà.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Giá băng, vạn cây chết
Rễ ấm, chồi mọc ra
Trong tuyết sâu, trước xóm,
Một cành nở, đêm qua.
Trắng trinh, chim say ngắm
Hương lẫn khuất gió xa
Năm tới, nếu đúng tiết,
Lên đài xuân tìm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Băng đóng cây gần chết,
Ấm lên, một gốc hay.
Trong thôn tuyết rét đậm,
Đêm trước nở cành mai!
Gió thoảng hương thầm ngát,
Chim về, diễm đẹp thay.
Năm sau trời đúng tiết,
Nở trước, Vọng Xuân đài!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi cây cóng gần như sắp chết
Riêng ấm dần một gốc hồi sinh
Trước làng, trong tuyết, lung linh
Hôm qua đã ló một cành vừa đơm
Gió truyền đi hương thơm phảng phất
Chim nhìn ra vẻ đẹp trang đài
Sang năm theo luật triển khai
Thì mi nở sớm trước đài Vọng xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời