24/05/2022 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo mai
早梅

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2008 06:39

 

Nguyên tác

萬木凍欲折,
孤根暖獨迴。
前村深雪裏,
昨夜一枝開。
風遞幽香出,
禽窺素艷來。
明年如應律,
先發望春臺。

Phiên âm

Vạn mộc đống dục chiết,
Cô căn noãn độc hồi.
Tiền thôn thâm tuyết lý,
Tạc dạ nhất chi khai.
Phong đệ u hương xuất,
Cầm khuy tố diễm lai.
Minh niên như ưng luật,
Tiên phát Vọng Xuân đài.

Dịch nghĩa

Hàng vạn cây lạnh cóng gần như sắp gãy gục
Chỉ riêng ở một gốc, hơi ấm đã quay về
Thôn trước chìm trong tuyết âm u
Đêm qua một vài cành hoa nở
Gió truyền đi hương thơm kín đáo
Chim đã nhìn trộm thấy vẻ đẹp trắng trong trở lại
Sang năm cứ theo luật tạo hoá
Mà nở trước ở Vọng Xuân đài

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Vạn cây băng giá chết
Một cội ấm mọc ra
Đầu xóm trong tuyết đặc
Một cành đêm nở hoa.
Gió xa đem hương ẩn
Chim ngắm hoa trắng ngà
Năm tới như đúng tiết
Vườn xuân sáng ánh tà.
Tương truyền, Trịnh Cốc rất tán thưởng bài thơ này, nhưng đề nghị nên thay chữ “sổ” trong câu “Tạc dạ sổ chi mai” bằng chữ “nhất”. Được một chữ tinh hoa, sư Tề Kỉ nhận nhà thơ Trịnh Cốc là Nhất tự sư (thầy dạy một chữ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Tảo mai