Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Nam Hương (105 bài)
- Hữu Việt (13 bài)
- Thu Nguyệt (110 bài)
- Vũ Thị Minh Nguyệt (241 bài)
- Trần Đức Phổ (225 bài)
Tạo ngày 02/06/2019 13:03 bởi tôn tiền tử
Phạm Quang Ái sinh năm 1963, còn dùng bút hiệu Trà Sơn, sinh tại Can Lộc, là thạc sĩ ngữ văn, làm việc tại Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hoá - Du lịch Hà Tĩnh, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

 

Thơ dịch tác giả khác