Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Nam Hương (105 bài)
- Hữu Việt (13 bài)
- Vũ Thị Minh Nguyệt (241 bài)
- Thu Nguyệt (105 bài)
- Ngô Tịnh Yên (47 bài)
Tạo ngày 03/06/2019 13:03 bởi tôn tiền tử
Phạm Quang Ái (1963-) còn dùng bút hiệu Trà Sơn, sinh tại Can Lộc, là thạc sĩ ngữ văn, làm việc tại Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hoá - Du lịch Hà Tĩnh, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

 

Thơ dịch tác giả khác