Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Sâm (22 bài)
- Hồ Sĩ Đống (2 bài)
- Phạm Nguyễn Du (42 bài)
- Nguyễn Khản (6 bài)
- Nguyễn Huy Quýnh (11 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Quang Ái (1 bài)
Tạo ngày 13/09/2018 03:55 bởi tôn tiền tử
Uông Sĩ Điển 汪仕琠 (1737-1802) có sách chép là Uông Sĩ Dư, sau đổi là Uông Sĩ Lãng, là văn thần đời Lê Hiển Tông. Ông là con của danh sĩ Uông Sĩ Đoan. Họ Uông của ông nguyên là họ Giang, sau đổi ra họ Uông, quê làng Võ Nghị, huyện Thanh Lan, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình, nay là xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Năm Bính Tuất 1766 ông đỗ tiến sĩ được bổ làm Ngự sử, rồi ra làm Đốc thị Thuận Hoá và Quảng Nam (1781). Sau về triều làm Bồi tụng tước Thao Đường hầu. Có thời gian ông giảng sách ở cung vua Lê, chúa Trịnh. Ông cùng với Nguyễn Hoàn, Võ Miên, Phan Trọng Phiên hợp soạn bộ Đại Việt lịch triều đăng khoa lục trong năm 1779 và là tác giả sách Nam hành tiểu ký. Đến năm Nhâm Tuất 1802 ông qua đời.