Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Sâm (22 bài)
- Phạm Nguyễn Du (42 bài)
- Nguyễn Gia Thiều (15 bài)
- Uông Sĩ Điển (1 bài)
- Nguyễn Huy Tự (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/05/2013 09:37 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/05/2013 10:11 bởi hongha83
Hồ Sĩ Đống 胡士棟 (1739-1785) còn có tên là Hồ Sĩ Đồng 胡士仝, tự Long Thủ 隆首, Thông Phủ 通甫, hiệu Dao Đình 瑤亭, Trúc Hiên 竹軒, người xã Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dòng dõi Hồ Tông Thốc, Hồ Sĩ Dương là những sử gia có tiếng. Hồ Sĩ Đống thi đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm Nhâm Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772) đời vua Lê Hiển Tông. Ông từng giữ các chức quan như: Tả thị lang Bộ Hộ, Quyền phủ sự, Đồng tham tụng tước Kinh dương hầu và được cử làm phó sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc).

Ông thường được cử đi kinh lý ở Quảng Nam, rất lo lắng về địa thế ở đấy, tâu xin rút tướng Phạm Ngô Cầu về, thay tướng khác tài giỏi hơn để giữ yên vùng này. Vua, chúa không chấp thuận, về sau Phạm Ngô Cầu bị Tây Sơn đánh bại mở đầu cho sự sụp đổ của vua Lê chúa Trịnh.

Năm Ất Tỵ (1785), ông qua đời…

 

Tuyển tập chung