13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
96 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Thiền (122 bài)
- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Trần Ngọc Hưởng (36 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 15:58 bởi Vanachi
Phạm Trọng Chánh bút hiệu Nhất Uyên, sinh năm 1951, là tiến sĩ ngành khoa học giáo dục, công tác tại ĐH Paris V (Pháp). Ông có nhiều bài viết và bài khảo cứu về một số tác giả văn học Việt Nam trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Hà Nhậm Đại (Việt Nam)

Hồ Sĩ Đống (Việt Nam)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Ngô Thì Vị (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Khản (Việt Nam)

Nguyễn Kiều (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)