Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
63 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Song Hảo (5 bài)
- Đỗ Bạch Mai (5 bài)
- Vũ Đình Văn (10 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 15:58 bởi Vanachi
Phạm Trọng Chánh (1951-) bút hiệu Nhất Uyên, là tiến sĩ ngành khoa học giáo dục, công tác tại ĐH Paris V (Pháp). Ông có nhiều bài viết và bài khảo cứu về một số tác giả văn học Việt Nam trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)