13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
68 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Tuệ Thiền (121 bài)
- Song Hảo (5 bài)
- Đỗ Bạch Mai (5 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 15:58 bởi Vanachi
Phạm Trọng Chánh (1951-) bút hiệu Nhất Uyên, là tiến sĩ ngành khoa học giáo dục, công tác tại ĐH Paris V (Pháp). Ông có nhiều bài viết và bài khảo cứu về một số tác giả văn học Việt Nam trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

Hà Nhậm Đại (Việt Nam)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Khản (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)