Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
63 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 01/11/2018 15:58 bởi Vanachi
Phạm Trọng Chánh (1951-) bút hiệu Nhất Uyên, là tiến sĩ ngành khoa học giáo dục, công tác tại ĐH Paris V (Pháp). Ông có nhiều bài viết và bài khảo cứu về một số tác giả văn học Việt Nam trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phan Huy Ích (Việt Nam)