13.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
68 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tuệ Thiền (121 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Song Hảo (5 bài)
- Đỗ Bạch Mai (5 bài)
Tạo ngày 01/11/2018 15:58 bởi Vanachi
Phạm Trọng Chánh (1951-) bút hiệu Nhất Uyên, là tiến sĩ ngành khoa học giáo dục, công tác tại ĐH Paris V (Pháp). Ông có nhiều bài viết và bài khảo cứu về một số tác giả văn học Việt Nam trung đại.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bát muộn (Nguyễn Du)
  6
 2. Bộ Khánh Minh tự cảm hứng (Hồ Xuân Hương)
  3
 3. Chiêu Quân mộ (Phan Huy Ích)
  4
 4. Cố kinh thu nhật (Hồ Xuân Hương)
  4
 5. Cốc tự tham thiền (Hồ Xuân Hương)
  3
 6. Dạ hành (Nguyễn Du)
  7
 7. Dao vọng Càn Hải từ (Nguyễn Du)
  5
 8. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5 (Hồ Xuân Hương)
  6
 9. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 7 (Hồ Xuân Hương)
  6
 10. Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 8 (Hồ Xuân Hương)
  5
 11. Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1 (Hồ Xuân Hương)
  3
 12. Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 2 (Hồ Xuân Hương)
  3
 13. Để Đoàn Thành ký tâm hữu Đoàn Hải Ông (Nguyễn Đề)
  5
 14. Đề Lưu Quan Trương đào viên kết nghĩa xứ (Nguyễn Đề)
  6
 15. Đề Trấn Quốc tự (Hồ Xuân Hương)
  7
 16. Đoàn Thành tức cảnh (Nguyễn Đề)
  4
 17. Độ Long Vĩ giang (Nguyễn Du)
  11
 18. Độc Nam Tống sử (Nguyễn Khản)
  1
 19. Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du)
  42
 20. Giang Châu lữ thứ (Nguyễn Tông Quai)
  2
 21. Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân (Hồ Xuân Hương)
  4
 22. Hiểu phiếm Nhị Hà (Nguyễn Đề)
  4
 23. Hoạ Nguyễn Huy Oánh thi (Nguyễn Khản)
  4
 24. Hoài cổ (Phạm Đình Hổ)
  5
 25. Hữu sở cảm (Phạm Đình Hổ)
  6
 26. Khai song (Nguyễn Du)
  7
 27. Khất thực (Nguyễn Du)
  9
 28. Ký đồng hoài đệ Thanh Hiên Tố Như tử (Nguyễn Đề)
  4
 29. Ký hữu (I) (Nguyễn Du)
  7
 30. Ký mộng (Nguyễn Du)
  8
 31. Lạng Sơn tức cảnh (Nguyễn Đề)
  5
 32. Long tỉnh quá trạc (Hồ Xuân Hương)
  3
 33. Mai Pha dạ thứ ký lão hữu Lê Ái Sơn (Nguyễn Đề)
  4
 34. Mộng đắc thái liên kỳ 1 (Nguyễn Du)
  11
 35. Mộng đắc thái liên kỳ 2 (Nguyễn Du)
  7
 36. Mộng đắc thái liên kỳ 3 (Nguyễn Du)
  7
 37. Mộng đắc thái liên kỳ 4 (Nguyễn Du)
  7
 38. Mộng đắc thái liên kỳ 5 (Nguyễn Du)
  7
 39. Ngẫu thành (Nguyễn Đề)
  5
 40. Nguyệt Đức giang hữu cảm (Nguyễn Đề)
  5
 41. Phạm Đồn (Hà Nhậm Đại)
  2
 42. Phật động thâm u (Hồ Xuân Hương)
  4
 43. Quá Dục Thuý sơn (Nguyễn Khản)
  1
 44. Quá Quỷ Môn quan (Nguyễn Đề)
  6
 45. Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du)
  10
 46. Sư để Hội An phố đề Quan phu tử miếu (Nguyễn Khản)
  1
 47. Tái du Tam Điệp sơn (Nguyễn Du)
  5
 48. Thạch phố quan ngư (Hồ Xuân Hương)
  3
 49. Thái Thạch hoài Thanh Liên (Nguyễn Tông Quai)
  3
 50. Thanh Quyết giang (Nguyễn Đề)
  5
 51. Thanh Sơn hoài cảnh (Nguyễn Tông Quai)
  1
 52. Tháp sơn hoài cổ (Hồ Xuân Hương)
  5
 53. Thiếu nữ tản kiều (Phạm Đình Hổ)
  4
 54. Thu dạ hữu hoài (Hồ Xuân Hương)
  3
 55. Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du)
  9
 56. Thu dạ kỳ 2 (Nguyễn Du)
  8
 57. Thu nhật tức sự (Hồ Xuân Hương)
  6
 58. Thu vũ (Hồ Xuân Hương)
  4
 59. Thứ Đông Sơn ngẫu ức Lan Khê ngư giả (Nguyễn Đề)
  7
 60. Tịch dương sơn hành tức cảnh (Nguyễn Đề)
  6
 61. Tịch thứ Chi Nghĩa dịch, vãn Lạng Sơn hiệp trấn Tô Xuyên hầu (Nguyễn Đề)
  5
 62. Tiêu Tương vãn diểu (Nguyễn Tông Quai)
  1
 63. Trường Sa vãn diểu (Nguyễn Tông Quai)
  1
 64. Văn mệnh bắc sứ lưu giản kinh trung chư hữu (Nguyễn Đề)
  5
 65. Vịnh Tô thị vọng phu sơn (Nguyễn Đề)
  5
 66. Xuân dạ ngẫu ngâm (Nguyễn Đề)
  4
 67. Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú (Phan Huy Ích)
  4
 68. Xuất quan (Phan Huy Ích)
  2