Phương Xích Lô (1951 - 2/6/2002) tên thật là Nguyễn Văn Phương, quê tại Thừa Thiên Huế. Sinh thời là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.

Tác phẩm:
- Có những dòng sông (tập thơ, in chung bốn tác giả, NXB Thuận Hoá, 1992)
- Chở gió (NXB Hội nhà văn, 2002)
- Xích lô hành (2007)

Tất cả những tập thơ ra mắt với bạn đọc đều do tấm lòng của anh em và bạn bè thân thiết xa gần của ông góp sức.