124.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 02/12/2008 07:55 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/12/2008 07:57 bởi hongha83
Đỗ Bạch Mai sinh ngày 6/2/1951 tại Diễn Châu, Nghệ An, quê gốc Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Định, sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997, lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình cán bộ, sau khi tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội về dạy học tại Hải Phòng. Tiếp tục chương trình sau đại học và năm 1981 về công tác tại tuần báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Một lời yêu (thơ, 1992)
- Năm bông hồng trắng (thơ, 1996)

Giải thưởng:
- Giải thưởng cuộc thi thơ năm 1995 của báo Văn nghệ
- Giải C của uỷ ban toàn quốc Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1996 với tập Năm bông hồng trắng.