Tiếng mình tiếng Việt Nam ơi
Ai ngày xưa nói những lời đầu tiên
Núi, sông... ai đã gọi tên
Lời yêu ai nói đã nghìn năm nay

Đất lành chim đậu rợp cây
Nguồn xa thì sáng, giếng đầy thì trong
Tiếng mình bà nói thương ông
Cha nói thuơng mẹ giữa đồng nắng trưa
Tiếng mình mình nói cùng ta
Bến sông biết đợi, cây đa biết chờ

Đọng thành tục ngữ
Cắt thành câu hát
Trau chuốt thành thơ
Tạc thành văn bia trên đá, dầu dãi nắng mưa chẳng mòn
Tổ tiên truyền lại cháu con
Ngày vui vẫn nhớ, tháng buồn chớ quên

Vườn khuya đom đóm chong đèn
Đầm sen nhen đỏ gió lên trên diều
Tiếng mình chất chứa thương yêu
Nói bao nhiêu - gởi bao nhiêu nghĩa tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]