Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2010 23:47

Dòng sông thì chảy xuôi
Ta đi con đò ngược
Qua mười hai bến nước
Tìm chốn cũ cây đa

Chuyến đò xưa đã xa
Bến đò xưa đã lở
Thời gian chờ đâu nữa
Biết ai chờ có chờ?

Vì một gốc đa xưa
Chẳng buồn sông cứ chảy
Vì lời ai thuở ấy
Đò ngược ta cũng ngồi

Thời gian xuôi trôi xuôi
Dẫu mười hai bến nước
Đò vẫn con đò cũ
Ta vẫn là ta xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]