33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài thơ, 9 bài dịch
2 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 17/02/2005 15:47 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/06/2008 10:17 bởi Vanachi
Trần Ngọc Hưởng sinh năm 1950 tại Tiền Giang.

Thơ:
- Tay phấn
- Bẻ lá che Hường
- Suối nguồn xanh
- Từ chín dòng sông vọng cổ
- Chân dung
- Cuống rún chưa lìa

Biên soạn, phê bình tiểu luận:
- Thơ và nguồn thơ
- Đến với thơ hay
- Luận đề về Huy Cận: Dùng trong nhà trường, các kỳ thi tú tài, cao đẳng và đại học
- Luận đề về Nam Cao: Dùng trong nhà trường, các kỳ thi tú tài, cao đẳng và đại học
- Luận đề về Nguyễn Du và truyện Kiều
- Thơ Đường trong nhà trường: Đến với thơ Đường

Dịch:
- Tứ tuyệt Đường thi

 

Thơ dịch tác giả khác