Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
43 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Dũ (57 bài)
- Tiết Đào (24 bài)
- Lệnh Hồ Sở (17 bài)
- Trương Triều (2 bài)
- Bùi Độ (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2006 13:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/05/2006 10:30 bởi Vanachi
Trương Tịch 張籍 (768-830) tự Văn Xương 文昌, người Hoài Châu, một đời làm quan khá thuận lợi. Ông là bạn thân của Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Nguyên Chẩn, Bùi Độ. Ông từng làm Quốc Tử tư nghiệp.

 

Tuyển tập chung