Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 22:25

送蜀客

蜀客南行祭碧雞,
木棉花發錦江西。
山橋日晚行人少,
時有猩猩樹上啼。

 

Tống Thục khách

Thục khách nam hành tế Bích Kê,
Mộc miên hoa phát Cẩm giang tê (tây).
Sơn kiều nhật vãn hành nhân thiểu,
Thì hữu tinh tinh thụ thượng đề.

 

Dịch nghĩa

Người xứ Thục đi về nam lễ gà thần Bích Kê,
Cây mộc miên ở phía tây sông Cẩm đang ra hoa.
Cây cầu miền núi buổi chiều ít người qua lại,
Lâu lâu khỉ tinh tinh ở trên cây lại kêu lên.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xứ Thục đi nam dâng lễ
Cây mộc miên sông Cẩm đang hoa
Buổi chiều cầu ít người qua
Tinh tinh kêu réo la đà trên cây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách Thục về nam dâng lễ cúng
Bờ tây sông Cẩm nở hoa đầy
Chiều hôm cầu núi người thưa thớt
Chốc chốc tinh tinh hú ngọn cây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Thục về nam lễ cúng gà,
Mộc miên sông Cẩm đang ra hoa.
Cây cầu miền núi chiều thưa khách,
Khỉ vượn lâu lâu lên tiếng la.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời