征婦怨

九月匈奴殺邊將,
漢軍全沒遼水上。
萬里無人收白骨,
家家城下招魂葬。
婦人依倚子與夫,
同居貧賤心亦舒。
夫死戰場子在腹,
妾身雖存如晝燭。

 

Chinh phụ oán

Cửu nguyệt Hung Nô sát biên tướng,
Hán quân toàn một Liêu thuỷ thượng.
Vạn lý vô nhân thu bạch cốt,
Gia gia thành hạ chiêu hồn táng.
Phụ nhân y ỷ tử dữ phu,
Đồng cư bần tiện tâm diệc thư.
Phu tử chiến trường tử tại phúc,
Thiếp thân tuy tồn như trú chúc.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Tháng chín Hung Nô giết biên tướng
Quân Hán tiêu tan dưới Liêu Hà
Xương phơi muôn dặm không người nhặt
Trăm họ đầu thành cất đám ma
Thân gái xưa nay nhớ chồng con
Nghèo hèn có nhau, hả dạ hơn
Chồng chết chiến trường, con trong bụng
Như ngọn nến ngày thiếp mỏi mòn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vào tháng chín Hung Nô tàn sát,
Trên sông Liêu, Hán chết toàn quân.
Không ai vạn dặm thu xương,
Dưới thành làm lễ khóc thương chiêu hồn.
Sống hoà hợp chồng con, vợ lính,
Nhà tuy nghèo nhưng vẫn an nhiên.
Mang thai, chồng chết trận tiền,
Thiếp như ngọn đuốc vô duyên ban ngày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hung Nô giết tướng ngoài biên ải
Quân Hán toàn chết tại sông Liêu
Xương trên vạn dặm không tiêu
Nhà nhà làm lễ hồn chiêu suông tình
Người phụ nữ dựa chồng con sống
Tuy nghèo nàn sung sướng trong lòng
Nay chồng chết trận thai mang
Thiếp như ngọn nến võ vàng ban trưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng chín Hung Nô giết tướng ta,
Tiêu tan Quân Hán dưới Liêu Hà.
Xương phơi không nhặt nơi muôn dặm,
Thành nội gọi hồn ở vạn nhà.
Phụ nữ chồng con, nhờ sống dựa,
Nghèo hèn hả dạ, nương nhau qua.
Chiến trường chồng chết, con trong bụng,
Thân thiếp còn, như ngọn nến tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời