Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Trung Hiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Điếu ngư loan (Trừ Quang Hy): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Đầm xanh xuân thả câu
Cuối xuân hoa hạnh nở
Đầm trong ngỡ nước nông
Sen động biết cá chạy
Chiều ta đợi người yêu
Bờ dương xanh thuyền đậu

Ảnh đại diện

Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Sớm nay huyện phủ lạnh
Bỗng nhớ khách núi rừng
Đáy lạch nhặt củi cành
Mang về bên đá nấu
Muốn tặng một bầu rượu
Nơi mưa gió xa xăm
Lá rụng đầy non vắng
Tìm nơi đâu dấu chân?

Ảnh đại diện

Khổ tân ngâm (Vu Phần): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trên đồng, người vác cuốc
Tay trồng, bụng đói nhừ
Bên song, cô dệt lụa
Thoi đưa, áo rách xơ
Ta mong gái Triệu đẹp
Trở thành dáng mụ già
Tiếng cười, tiền không đáng
Càng thêm lợi nước nhà.

Ảnh đại diện

Kiếm khách (Giả Đảo): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Mười năm mài một kiếm
Lưỡi sắc chưa thử dùng
Hôm nay đem tặng bạn
Dẹp tan nỗi bất bằng

Ảnh đại diện

Vu sơn khúc (Mạnh Giao): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Ba Giang vách núi điệp trùng
Núi biếc Dương Đài sáu cặp lồng
Kinh vương săn bắn gặp mưa tối
Đêm mơ thần nữ chốn cao phong
Khói bay nhẹ ướt hồng duyên dáng
Mây bạc bay đi, sao sáng thưa
Tỉnh giấc mộng mắt nhìn chẳng thấy
Ba tiếng vượn kêu lệ đầm đìa

Ảnh đại diện

Điền gia hành (Vương Kiến): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trai gái hân hoan rộn nói cười
Chia phôi trách oán chẳng một lời
Tháng năm tuy nóng giỏ mạch nhẹ
Dưới mái xạc xào tiếng róng xe
Tằm dại làm kèn người chẳng lấy
Con ngài giữa lá bỗng ra đời
Lúa gặt về sân, khăn tại trục
Biết là phải nộp hết cho quan
Còn đâu hi vọng nuôi thân nữa
Thoát sao khỏi bán nghé ra thành
Nhà nông ăn mặc không dày mỏng
Không thấy cửa quan những sướng vui

Ảnh đại diện

Vũ Lâm hành (Vương Kiến): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trường An nổi tiếng bọn ác ôn
Uống ăn, cướp đoạt khắp lầu son
Sáng ngày đứng trực cung vua chúa
Ẩn mình trong tùng bách ngũ lăng
Giết người tội chết hàng trăm vụ
Lệnh xá vì công bảo vệ thành
Mai ngày chín cõi đều yên ổn
Hộ tịch quê nhà đổi họ tên
Đi đâu vẫn thuộc quân thị vệ
Đứng bắn chim bay trước điện cung

Ảnh đại diện

Sơn đầu lộc (Trương Tịch): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Con hươu rừng
Chỉ nhọn đôi sừng, còn đuôi lại cụt
Nhà nghèo đông con, nộp tô thiếu hụt
Chồng chết chưa chôn, con nằm trong ngục
Gặp kỳ giáp hạt đồng trống không
Lúa ngô chưa có, lấy gì tiếp cơm ngục?
Quan huyện chỉ lo quân lương thiếu
Ai lo cho con tôi không chết rục

Ảnh đại diện

Chinh phụ oán (Trương Tịch): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Tháng chín Hung Nô giết biên tướng
Quân Hán tiêu tan dưới Liêu Hà
Xương phơi muôn dặm không người nhặt
Trăm họ đầu thành cất đám ma
Thân gái xưa nay nhớ chồng con
Nghèo hèn có nhau, hả dạ hơn
Chồng chết chiến trường, con trong bụng
Như ngọn nến ngày thiếp mỏi mòn

Ảnh đại diện

Đồng Vương chủ bạ “Hữu sở tư” (Tạ Diễu): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Dịp tốt hẹn chưa về
Ngừng thoi trông trông đợi
Bồi hồi đi đi lại
Trăng lên thưa bóng người

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối