14.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
11 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2006 11:20 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/08/2008 01:44 bởi Vanachi
Trừ Quang Hy 儲光羲 (khoảng 706-763), thi nhân đời Đường. Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 14 (725), cùng triều với Thôi Quốc Phụ 崔國輔, Kỳ Vô Tiềm 綦毋潛.

 

Tuyển tập chung