Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Trung Hiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Sa Câu (Viên Mai): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Nắng nhạt Sa Câu hiện hiện dần
Hoàng Hà thấp thoáng rặng cây xanh
Buông thõng rèm xe vừa vén nhẹ
Ánh hồng nhạt nhạt, gió hanh hanh

Ảnh đại diện

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 03 (Nguyễn Tịch): Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Vườn đông đào với lý
Lối mòn dưới bóng cây
Gió thu, cỏ bay khắp
Rơi rụng ngay từ đây
Tươi tốt rồi cũng héo
Nhà cao gai mọc đầy
Ruổi ngựa bỏ đi thẳng
Đi tới mé non Tây
Một mình chưa giữ trọn
Vợ con đành mặc thây
Cỏ đồng sương ướt sũng
Năm tàn, vẫn thế này

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]