15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
19 bài thơ
Tạo ngày 20/02/2006 11:34 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 30/11/2006 18:16 bởi Vanachi
Trần Đào 陳陶 (khoảng 812-885) tên chữ là Tung Bá 嵩伯, một thi nhân thời Vãn Đường.

 

Tuyển tập chung