Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:53

水調詞其十

萬里輪台音信稀,
傳聞移帳護金微。
會須麟閣留蹤跡,
不斬天驕莫議歸。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 10

Vạn lý Luân Đài âm tín hy,
Truyền văn di trướng hộ Kim Vi.
Hội tu lân các lưu tung tích,
Bất trảm thiên kiêu mạc nghị quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không tin tức Luân Đài vạn dặm
Hộ Kim Vi chuyển trướng bao quanh
Tên chàng sẽ chép đài lân
Giặc trời thề chém mới mong ngày về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn dặm Luân Đài thư từ hiếm
Giúp Kim Vi truyền miệng tới màn
Ghi công muốn được gác lân
Giặc trời chưa chém đầu đừng về nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn dặm Luân Đài tin tức hiếm
Nghe truyền rời trại giữ Kim Vi
Cùng nên Lân Các lưu tên tuổi
Chẳng chém Thiên Kiêu chớ nói về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời