Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:53

水調詞其九

沙塞依稀落日邊,
寒宵魂夢怯山川。
離居漸覺笙歌懶,
君逐嫖姚已十年。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 09

Sa tái y hy lạc nhật biên,
Hàn tiêu hồn mộng khiếp sơn xuyên.
Ly cư tiệm giác sinh ca lại,
Quân trục Phiêu Diêu dĩ thập niên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quan ải vắng chiều đi buồn bã
Đêm lạnh căm sa mạc tiêu hồn
Xa nhau lười tiếng sênh buồn
Theo Phiêu Diêu đã quân hành mười năm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều nhạt nơi biên ải cát
Đêm lạnh hồn mơ khiếp núi sông
Sống xa dần ngán ca sênh
Phiêu Diêu chàng đã theo gần mười năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ải cát mờ mờ bên trời lặn
Mộng hồn đêm lạnh sợ sông ngàn
Sống xa dần thấy lười ca hát
Chàng ruổi phiêu du đã chục năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời