Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Liên Hoa kỹ (2)

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:32

答蓮花妓

近來詩思清于水,
老去風情薄似雲。
已向升天得門戶,
錦衾深愧卓文君。

 

Đáp Liên Hoa kỹ

Cận lai thi tứ thanh vu thuỷ,
Lão khứ phong tình bạc tự vân.
Dĩ hướng thăng thiên đắc môn hộ,
Cẩm khâm thâm quý Trác Văn Quân.


Xem thêm bài "Hiến Trần Đào xử sĩ" của Liên Hoa kỹ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gần đây thơ, ý trong hơn nước
Tuổi già tình mỏng giống mây xuân
Đã hướng lên cao, môn hộ được
Áo thêu thẹn cả Trác Văn Quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong như nước gần đây thi tứ
Tuổi hạc tình phai tựa khói mây
Hướng cao nhà cửa có đây
Văn Quân chăn gấm thẹn thay không bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gần đây thi tứ trong như nước
Già lão ái tình mỏng tựa mây
Muốn hướng lên trời thăm chỗ ở
Văn Quân luống thẹn áo khăn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời