Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Liên Hoa kỹ (2)

Một số bài cùng từ khoá

Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:35

獻陳陶處士

蓮花為號玉為腮,
珍重尚書遣妾來。
處士不生巫峽夢,
虛勞神女下陽臺。

 

Hiến Trần Đào xử sĩ

Liên Hoa vi hiệu ngọc vi tai,
Trân trọng thượng thư khiển thiếp lai.
Xử sĩ bất sinh Vu Giáp mộng,
Hư lao thần nữ hạ Dương Đài.


Xem thêm bài "Đáp Liên Hoa kỹ" của Trần Đào đáp bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Má như ngọc, Liên Hoa tên thiếp
Theo lệnh đòi đến tiếp thượng thư
Trên không sinh mộng núi Vu
Thong dong thần nữ rút lui Dương Đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Liên Hoa, má ngọc hiệu bì ai !
Qúi gặp thượng thư lệnh khiển sai.
Cư sĩ chẳng cho Vu Giáp mộng,
Uổng công thần nữ xuống Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiếp tên Liên Hoa mặt như ngọc
Trân quý Thượng Thư thiếp đến đây
Chẳng mộng Vu Sơn người ẩn sỹ
Uổng công thần nữ xuống Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời