16/05/2021 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Liên Hoa kỹ
答蓮花妓

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:32

 

Nguyên tác

近來詩思清于水,
老去風情薄似雲。
已向升天得門戶,
錦衾深愧卓文君。

Phiên âm

Cận lai thi tứ thanh vu thuỷ,
Lão khứ phong tình bạc tự vân.
Dĩ hướng thăng thiên đắc môn hộ,
Cẩm khâm thâm quý Trác Văn Quân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gần đây thơ, ý trong hơn nước
Tuổi già tình mỏng giống mây xuân
Đã hướng lên cao, môn hộ được
Áo thêu thẹn cả Trác Văn Quân.
Xem thêm bài "Hiến Trần Đào xử sĩ" của Liên Hoa kỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Đáp Liên Hoa kỹ