隴西行其一

漢帝東封報太平,
無人金闕議邊兵。
縱饒奪得林胡塞,
磧地桑麻種不生。

 

Lũng Tây hành kỳ 1

Hán đế đông phong báo thái bình,
Vô nhân kim khuyết nghị biên binh.
Túng nhiêu đoạt đắc lâm Hồ tái,
Thích địa tang ma chủng bất sinh.

 

Dịch nghĩa

Vua Hán phía đông thưởng công và tuyên bố thái bình,
Không ai ở triều đình nhắc tới chiến sĩ chết trận ở biên địa.
Đem đất sa mạc Hồ chiếm được,
Trồng dâu và đay lại không thành công.


Vùng sa mạc Lũng Tây nay thuộc huyện Ninh Hạ tỉnh Cam Túc, xưa là đất Hung Nô. Để chiếm được nó, quân nhà Hán đã tử vong năm ngàn quan quân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thái bình vua Hán du đông
Đem quân giữ cõi ngoài không ai bàn
Phóng tay chiếm lĩnh Hồ quan
Đất trồng không mọc dâu tàn đai khô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vua báo thái bình, dẹp giặc xong
Cả triều quên lãng việc biên phòng
Chiếm được đất Hồ đem phân phát
Dâu đay chẳng mọc, trồng tốn công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua ban thưởng, thái bình công bố
Triều đình không nhắc nhở thương vong
Đất Hồ chiếm được đem dùng
Dâu đay trồng trọt lại không được gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vua Hán thưởng đông báo thái bình
Trong triều chẳng luận chuyện biên binh
Tuy rằng đoạt được rừng Hồ ải
Sa mạc dâu gai chẳng mọc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua báo thái bình ban thưởng công,
Triều đình ai nhắc chuyện biên phòng.
Đất Hồ hoang mạc tuy giành được,
Trơ trọi dâu đay chẳng dễ trồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời