水調詞其四

惆悵江南早雁飛,
年年辛苦寄寒衣。
征人豈不思鄉國,
只是皇恩未放歸。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 04

Trù trướng Giang Nam tảo nhạn phi,
Niên niên tân khổ ký hàn y.
Chinh nhân khởi bất tư hương quốc,
Chỉ thị hoàng ân vị phóng quy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Giang Nam lạnh về nhạn đến
Áo ấm kia em dệt gửi chàng
Chinh nhân chẳng nhớ thôn trang
Trên chưa cho phép về làng quê xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn sớm Giang Nam bay buồn bã
Hàng năm vất vả gửi hàn y
Xa nhà há chẳng nhớ chi
Ân vua nghĩa nặng chưa về hay sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Buồn não Giang Nam nhạn sớm bay
Năm năm khổ sở gửi hàn y
Chinh nhân há chẳng nhớ thôn xóm
Chỉ bởi ơn vua chửa phép về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời