Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
33 bài thơ
Tạo ngày 24/10/2006 19:27 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/04/2008 03:13 bởi Vanachi
Lý Quần Ngọc 李群玉 (813-860) tự Văn Sơn 文山, người Phong Châu 澧州 (nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), tính tình khoáng đạt, giỏi thơ ca, thổi sáo và thư pháp, là thi nhân trứ danh đời Vãn Đường. Đời vua Tuyên Tông, ông làm Hiệu thư lang ở Hoằng văn quán.